december, 2013

now browsing by month

 

persbericht: Recornect waarborgt financiering voor ontwikkelt communicatiewand psychiatrische crisiszorg

Het Sonse bedrijf Recornect start met de ontwikkeling van een communicatiewand voor o.a. extra beveiligde kamers in de psychiatrie, Cowall genaamd. Via deze wand kan de cliënt interactief behandeld en begeleid worden en communiceren met mensen buiten de instelling.

In de wereld van de psychiatrie komen veel complexe crisissituaties voor met ernstige vormen van controleverlies en gevoelens van onmacht. Deze onmacht wordt niet alleen sterk beleefd door cliënten en familie maar ook door hulpverleners zelf. Vormen van langdurige eenzame opsluiting zijn daar een voorbeeld van en horen, door een toegenomen brede samenwerking met oog voor innovatie, gelukkig meer en meer tot het verleden. De intrede van technologie in de wereld van crisiszorg is daarbij een logische stap.

Het ontwerp van de Cowall is gebaseerd op directe feedback vanuit de praktijk van zowel potentiele gebruikers als ervaringsdeskundigen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het gebruikersgemak voor zowel cliënt als medewerker om de drempel voor gebruik zo laag mogelijk te maken.

De communicatiewand wordt uitgevoerd met speciaal veiligheidsglas. Hiermee wordt cliënten die binnen een crisisunit in een ruimte met een matig tot hoog veiligheidsniveau verblijven, nieuwe mogelijkheden geboden met betrekking tot communicatie, interactie en ondersteuning.

Welke toepassingen er beschikbaar zijn op het scherm kan op afstand worden ingesteld door hulpverleners en mantelzorg. Afhankelijk van de omgeving kunnen verschillende apps gebruikt worden: beeld bellen, radio & televisie, een tekenprogramma, kladblok, spelletjes, informatie voorziening (tijd, datum, locatie, agenda) en zeggenschap over de omgeving (verlichting, zonnewering, temperatuur).

Naast gebruik binnen de GGZ is de communicatiewand ook zeer goed bruikbaar in een vele andere omgevingen waarbij een robuuste interactie noodzakelijk is. Voorbeelden hierbij zijn: zwakzinnigenzorg, scholen, ziekenhuizen, politiebureaus, gevangenissen, etc.

“Dit is een mooi voorbeeld van een erg belangrijke maatschappelijke en sociale innovatie uit onze regio”, aldus Arnoud de Geus, van Sioux Technology. Hiermee verwoord hij de mening van Bright Move, als mede investeerder van het project. Voor de ontwikkeling van deze wand heeft Recornect steun van Bright Move gekregen in de vorm van advies en financiering. Met deze steun ontwikkelt het bedrijf eerst een prototype, daarna volgt een doorontwikkeling richting een marktklaar product.

Recornect hoopt met dit product op korte termijn een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het verkorten en mogelijk voorkomen van eenzame opsluiting en de bijbehorende traumatisering tijdens psychiatrische crisissituaties. Dit streven sluit aan bij de nieuwe richtlijn Extra beveiligde kamer (EBK) van TNO, GGZ-Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Over Bright Move
Bright Move BV financiert startende, innovatieve bedrijven van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen én uit de regio Zuidoost-Brabant met speciale pre-seed leningen. Deze lening is bedoeld voor de eerste levensfase van de onderneming. Daarnaast biedt Bright Move zogenaamde proof-of-concept leningen om de technische haalbaarheid van vernieuwende technologie te kunnen aantonen. Bright Move is een initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). www.BrightMove.nl

Eerste order Cowall

Vandaag is de eerste order geplaatst bij Recornect voor haar product de Cowall.
De ingebruikname van de Cowall wordt verwacht in februari 2014. Met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal, gaat het team van Recornect uiterst hoopvol het jaar 2014 in.