Training

Wij hebben een trainingsprogramma opgezet die laagdrempelig is en direct in de praktijk gebracht kan worden. Hieronder staan de verschillende trainingsprogramma’s beschreven.

Vaardigheidstraining de-escalerend werken in de zorg

Workshop en training vroeg signalering en de-escalatie vanuit het crisisontwikkelingsmodel, ook wel werken met signaleringsplannen genoemd. Wij bieden deze sterk praktijkgerichte workshop en training aan vanuit jaren lange ervaring op het gebied van lesgeven en consultatie binnen de (forensisch) psychiatrische zorg.

  • Workshop: verkorte theoretische verkenning met casus (3 uur).
  • Training: uitgebreide theorie behandeling met verschillende casuïstiek (3 bijeenkomsten a 3uur).

Communicatietraining vanuit Model WKS

‘Zelfregie vanuit het kader van eigen mogelijkheden’ is het sleutelbegrip in zorg en ondersteuning. Wij bieden inzichten en toegang met betrekking tot dit model, dat ontwikkeld is door Willem Kleine Schaars.

  • Workshop WKS: uitleg van de basisprincipes met enkele ervaringsoefeningen (3uur).
  • WKS training: uitgebreide uitleg van het model met verschillende praktijkoefeningen (3 dagen a 6 uur).

Innovatie bevorderen door ervaringsdeskundigheid

De afgelopen jaren is door middel van co-creatie veel bereikt op het raakvlak zorg en technologie. Juist de inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij cruciaal gebleken. Wij kunnen deze kennis met U delen, door het geven van een workshop.

  • Workshop met aanwezigheid van een ervaringsdeskundige, uitleg en oefening (3uur)