GRASP

Cowall closeupRecornect GRASP is een uitgebreid software platform ontwikkeld voor mensen in een begeleide situatie. Met oog voor maximale personalisatie en regie wordt via een gecontroleerd platform toegang geboden tot allerlei kwaliteiten van leven. Gebruikers krijgen toegang tot allerlei toepassingen via een eenvoudige gebruikersinterface die op iconen gebaseerd is en via aanraken bedient kan worden. De hoeveelheid en type toepassingen kan volledig opmaat ingesteld worden door geautoriseerde personen via een speciale manager applicatie die op een mobiele telefoon of tablet geïnstalleerd kan worden. Gebruikmakend van de deskundigheid en ervaring van een hulpverlener en naasten kan GRASP dus precies aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. In combinatie met een mediawand kan GRASP tevens gebruikt worden in omgevingen met een hoog veiligheidsniveau om zo veilige en gecontroleerde interacties mogelijk te maken. GRASP is zichtbaar binnen de (Forensisch) Psychiatrische (crisis) zorg, zwakzinnige zorg en Jeugdzorg.

Klik hieronder voor meer informatie:

RCN-Logo-GRASP-DEF-HR