Slaapkamer

In veel forensische instellingen en gevangenissen hebben cliënten zeer gelimiteerde mogelijkheden om moderne multi-media oplossingen te gebruiken zoals computers, tablets en mobiele telefoons.

De mediawand oplossing biedt nieuwe opties voor mensen binnen hun kamer. Dit alles onder strikte controle van personeel die de mogelijkheden per gebruiker kunnen aanpassen. Hierbij enkele voorbeelden:

  • Creëer en onderhoud contactlijsten voor videobellen met de mogelijkheid tot opname en meeluisteren
  • Zet een tijdvenster op het gebruik van de communicatie functionaliteit per contactpersoon
  • Wijs televisiekanalen toe aan individuele gebruikers: bepaal wat en wanneer mensen TV kunnen kijken
  • Geef de informatie op het scherm weer in de taal van de gebruiker
  • Limiteer het gebruik van bepaalde apps
  • Deel persoonlijke documenten met cliënten over bijvoorbeeld hun verblijf

Terug