Grasp provides perspective

Autonomy enhances freedom

Connection strengthens confidence

Regain in contact

De ontwikkelingen van Recornect zijn erop gericht kwetsbare mensen in een crisissituatie zichzelf te laten herwinnen en het contact met zichzelf en met anderen te herstellen. Door in contact te blijven wordt herstel vanuit crisis eerder ingezet. De technologische oplossingen van Recornect maken het mogelijk om bijvoorbeeld persoonlijke foto’s en video’s op een veilige manier aan te bieden. Het behoud van contact is de sleutel tot een sneller herstel en een betere werkrelatie tussen kwetsbare mensen en hun zorgverleners. Bovendien kan worden voorkomen dat de crisis onnodig lang aanhoudt.

Lees meer

Maak kennis met CoWin

CoWin is een hoog veiligheid mediawand ontwikkeld op basis van onze ervaringen met extreme vormen van crisis op het hoogste veiligheidsniveau. Het herstel van ieder mens verloopt verschillend en vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. De innovatieve CoWin mediawand en de speciaal daarvoor ontwikkelde GRASP-software bieden kwetsbare mensen in crisis gepersonaliseerde handvatten voor de-escalatie. Waarmee zij op een prettige manier grip kunnen krijgen op hun crisissituatie.

CoWin

Maak kennis met CoWin Play

De CoWin Play mediawand is een midden-veiligheidsoplossing, speciaal ontwikkeld voor slaapkamer- of comfortrooms binnen crisisafdelingen in de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie.

CoWin Play

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact