Psychische gezondheids­zorg

Humane oplossingen voor psychische nood

Van oudsher heeft de psychische gezondheidszorg te kampen met veel agressie. Dit is een probleem waarvoor al lange tijd gezocht wordt naar goed passende oplossingen. Oplossingen die beter en anders aansluiten bij de beleving van mensen in psychische nood. Waarbij er in mindere mate een machtsverhouding ontstaat en meer het accent ligt op de copingstijl van de persoon in behandeling. Recornect richt zich op de verbetering van de zorg voor kwetsbare mensen. De oplossingen van Recornect zijn gericht op de ondersteuning van eigen oplossingen van kwetsbare mensen in crisis. Vanuit de recovery gedachte wordt er gekeken naar de copingstijl. En wordt er gestreefd naar de-escalatie in plaats van insluiting, ook in de ergste crisis.

Nieuwe mogelijkheden voor hulpverleners

De CoWin mediawand biedt hulpverleners in de psychische gezondheidszorg de mogelijkheid om de juiste zorg te bieden zonder voorbij te gaan aan zelfregie en de eigen mogelijkheden van de persoon in behandeling. De CoWin mediawand ondersteunt de wijze waarop mensen zichzelf kunnen ondersteunen in een crisis. Zij kunnen zelf bepalen wat hen helpt in een crisis, zoals het kijken naar relaxbeelden, tekenen of beeldbellen met familie en naasten.

Gepersonali­seerd aanbod

Deze oplossing van Recornect zorgt ervoor dat ook in de ergste crisis een oplossing geboden kan worden. Waar de hulpverlener mogelijk moet stoppen omdat het te intens kan worden, gaat de CoWin door. Met behulp van de CoWin mediawand kan de persoon in behandeling ook in de ergste fase van zijn crisis de eigen regie behouden. Ondersteund door de hulpverlener krijgt hij passende toegang tot eigen oplossingen in de vorm van gepersonaliseerde apps. Door de hulpverlener kunnen die bereikbaar worden gemaakt voor kwetsbare personen in crisis tijdens een afzondering.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact