Verstandelijk gehandicapten­zorg

Oplossingen voor agressie regulatie

In de verstandelijke gehandicaptenzorg zien we dat er per instelling meestal wel een aantal bewoners zijn met een lange historie in – meer of minder permanente – agressie regulatie problematiek. Dit kan leiden tot uitputting bij het personeel. Via expertise teams en verschillende zorgtrajecten wordt er vaak naar een oplossing gezocht voor deze problematiek. De oplossingen van Recornect kunnen hier positief aan bijdragen. Ze bieden namelijk de mogelijkheid om per bewoner oplossingen op maat te bieden.

Toepassing in eenpersoonskamers

De CoWin mediawand kan in de verstandelijk gehandicaptenzorg ingezet worden als een oplossing voor één bewoner. De mediawand kan ingebouwd worden in eenpersoonskamers. Het aanbod aan apps kan volledig aangepast worden op de mogelijkheden van de betreffende bewoner. Afhankelijk van hoe actief de bewoner is, diens mogelijkheden tot het zien van eigen oplossingen en het vermogen tot zelfregie. Is de bewoner daar niet toe in staat dan kunnen de hulpverleners keuzes maken in lijn met zijn of haar behoeften. Ondersteund door de hulpverlener krijgt de bewoner passende toegang tot eigen oplossingen in de vorm van gepersonaliseerde apps. Daarbij valt te denken aan games en een foto slideshow met familiefoto’s of het beeldbellen met familie.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact