Zelfregie

Transitie in de zorg

De psychiatrische wereld is in beweging. Er vindt een omslag plaats in het denken over de kwaliteit van de zorg. Daar waar voorheen probleemgericht gedacht werd, wordt nu oplossingsgericht gedacht. Het menselijke aspect, zelfregie en de keuzevrijheid van personen in behandeling wint terrein. De zorg wordt meer en meer ingericht rondom de personen in behandeling en de directbetrokkenen. Er is meer aandacht voor zelfregie en eigenaarschap van personen in crisissituaties. Recornect gelooft sterk in deze transitie en ontwikkelt technologieën ter ondersteuning.

Het belang van ondersteunende technologie

De inzet van (digitale) technologie in de geestelijke gezondheidszorg is nog relatief nieuw. De introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen in het sociale domein hebben grote impact. Deze ontwikkeling biedt ook kansen voor mensen die de controle kwijt zijn en in een crisis verkeren, in hun zoektocht naar herstel. Sociale en emotionele steun, de-escaleren en het beschikbaar hebben van eigen foto’s, video’s en oplossingen via een software platform kan het herstel bespoedigen en terugval voorkomen. Vanuit deze herstelvisie heeft Recornect de CoWin mediawand ontwikkeld. Daarmee wordt op vernieuwende en effectieve wijze de zelfregie teruggegeven aan de personen in behandeling. En worden mooie resultaten geboekt in het stimuleren van zelfregie en het bespoedigen van herstel.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact