Toepassingen

De Crisiszorg is binnen veel instellingen de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Er vind een breed gedragen transitie plaats van separeren naar de-escaleren binnen een daar voor bestemde zone. Het vorm geven van deze de-escalatie zone en het inbrengen van nieuwe toepassingen is afhankelijk van veel lokale factoren. Recornect denkt daar graag in mee vanuit een helder visie op nieuwe mogelijkheden binnen een veilige helende omgeving. Het volgende model geeft via vijf stadia van crisisontwikkeling een bruikbaar handvat in de opbouw van deze zone in termen van oplopende spanning en daar aan gekoppeld veiligheidsniveau.
crisisdevelopment

Hiermee zien we de volgende natuurlijke opbouw ontstaan: slaapkamer, comfortroom, supportroom en de Extra Beveiligde Kamer(EBK). De-escalatie vind plaats in de omgekeerde volgorde. Binnen deze ruimten kunnen de uitgebreide mogelijkheden van GRASP in combinatie met een keuze uit de verschillende mediawanden zorgen voor een opmaat oplossing. Hieronder staan een aantal voorbeelden van nieuwe toepassingen gevisualiseerd.