Extra Beveiligde Kamer

Helaas kan niet altijd voorkomen worden dat iemand binnen een psychiatrische instelling wordt ingesloten, ondanks dat dit regelmatig tot een traumatische ervaring leidt. Door middel van de nieuwe veldnorm insluiting heeft de Nederlandse overheid een heel aantal maatregelen genomen om het verblijf binnen een Extra Beveiligde Kamer (EBK) te verbeteren. Eén van de interventies die hierin wordt voorgeschreven is het gebruik van een multimedia oplossing waarmee de cliënt tal van mogelijkheden wordt geboden. Mede hierdoor is het aannemelijk dat een cliënt sneller normaliseert.

Het ontwerp van onze mediawand oplossingen is gebaseerd op een samenwerking tussen verzorgers, technische experts en ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot allerlei wensen en eisen die verwerkt zijn in het GRASP platform en mediawanden. Op basis van deze input is een film gemaakt met een aantal scenarios die het gebruik van de wand verduidelijken.

Terug