Innovatie zorg

Transitie in de zorg

Samen met ervaringsdeskundigen en hulpverleners ontwikkelen wij oplossingen voor kwetsbare mensen met een (chronisch) psychiatrische aandoening en hun begeleiders. Daarbij staat de herstelvisie centraal, waarbij mensen meer en meer hun eigen oplossingen inbrengen, passend bij hun eigen oplossingsstrategie en coping stijl. Met innovatieve technieken zet Recornect in op de transitie van eigenaarschap in de zorg en een duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en bij justitiële inrichtingen. Voor zowel de betrokkene als voor zijn of haar hulpverleners en familieleden.

Werken vanuit cliëntperspectief

Het reflecteren op de juiste balans tussen het perspectief van de persoon in behandeling en dat van hulpverleners is de enige stabiele weg naar een betere werkrelatie en minder strijd en excessen. Waarbij een open samenwerking centraal staat, en gedacht wordt in termen van mogelijkheden in relatie tot de verzorging van de persoon in behandeling. Recornect ondersteunt oplossingsstrategieën vanuit het cliëntperspectief en geeft daarmee de cliënt de zelfregie terug. Uiteraard binnen de kaders zoals bepaald door de hulpverleners.

De oplossingen van Recornect worden ingezet in de psychische gezondheidszorg, forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en bij justitiële inrichtingen.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact