Forensische psychiatrie

Oplossingen voor vastgelopen controlestrijd

Werken in de forensische psychiatrie staat vaak gelijk aan zorg verlenen met verhoogde risico’s. Vroeg signalering en risicotaxatie zijn in de forensische psychiatrie van vitaal belang. In het personeelsbeleid is vanwege de risico’s veel aandacht voor veilig werken. Desondanks komen ook hier langdurig vastgelopen situaties voor. Zoals vastgelopen controlestrijd in de vorm van bijvoorbeeld personen die noodgedwongen maanden in afzondering zitten. Juist om dit te voorkomen bieden de oplossingen van Recornect nieuwe kansen.

Nieuwe kansen voor vastgelopen mensen

De CoWin mediawand biedt hulpverleners in de forensische psychiatrie de mogelijkheid om volledig vastgelopen personen in behandeling nieuwe kansen te bieden. De hulpverleners hebben nog steeds veel controle en de veiligheid neemt voor alle betrokken partijen aantoonbaar toe. De CoWin mediawand biedt hen nieuwe mogelijkheden om stap voor stap uit de controlestrijd spagaat te komen. Met inzet van de mediawand kunnen taalbarrières doorbroken worden. De personen in behandeling kunnen informatie krijgen in hun eigen taal, zonder tussenkomst van een tolk. Op de mediawand kan de datum en de tijd weergegeven worden, waardoor er meer bewustzijn ontstaat van plaatsen en tijd. Ook de planning en de agenda van de dag of andere relevante informatie kan op de mediawand aangeboden worden. Ter kalmering kan er op de mediawand ook muziek afgespeeld worden.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact