Justitie

Spanning in justitiële instellingen veiliger de baas

In justitiële instellingen neemt het percentage van mensen met een psychische aandoening jaar op jaar verder toe. Volgens de laatste cijfers ligt het in Nederland al boven de 50% en in Duitsland op 85%. Daarmee is de justitiële instelling ook een soort bewaarplaats geworden voor mensen met onaangepast gedrag of psychiatrische aandoeningen. Vaak leidt dit ook tot veel spanningen tussen gedetineerden onderling. Dit maakt het personeel van justitiële instellingen meer tot bewaarders dan tot begeleiders terug naar de maatschappij. De focus ligt op het behouden van controle en veiligheid. De innovatieve oplossingen van Recornect kunnen bij justitiële instellingen ingezet worden voor communicatiedoeleinden, de-escalatie en afleiding.

Mediawand geschikt voor ruimten met hoge veiligheidseisen

De CoWin mediawand kan in justitiële instellingen ingezet worden als een veilige oplossing voor de-escalatie en afleiding. Het personeel van justitiële instellingen heeft met de mediawand tools in handen om per gedetineerde een maatwerk aanbod aan te bieden, passend bij de situatie en de mogelijkheden van de gedetineerde. Ook kan er in het aanbod rekening gehouden worden met taal- en cultuurverschillen. De mediawand kan ingebouwd worden in cellen en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Omdat er in justitiële instellingen minder geld is voor tools en behandeling, biedt Recornect naast de reguliere CoWin mediawand ook de Justitie televisie aan. Dit is een vereenvoudigde versie van de mediawand die kan fungeren als instap model.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact