Kinder- en jeugd­psychiatrie

Zorg voor kwetsbare jonge mensen

Recornect richt zich op de verbetering van de zorg voor kwetsbare jonge mensen. De CoWin mediawand biedt zorgverleners en mantelzorgers de mogelijkheid om aanvullend de juiste zorg te bieden zonder voorbij te gaan aan zelfregie en eigen mogelijkheden. De CoWin mediawand is namelijk ter ondersteuning van de wijze waarop jongeren zichzelf kunnen ondersteunen in een crisis. Zij kunnen zelf bepalen wat hen helpt in een crisis, zoals het kijken naar eigen foto’s, het luisteren naar vertrouwde muziek of het kijken van eigen filmpjes.

Nieuwe mogelijkheden in crisiszorg

In verschillende kwalitatieve onderzoeken is inmiddels vastgesteld dat de apps in de CoWin mediawand, door zowel kwetsbare jongeren als door hulpverleners als een constructieve tool worden ervaren. Ze scheppen nieuwe mogelijkheden voor kwetsbare mensen in crisis. Bovendien bieden de apps de hulpverleners nieuwe mogelijkheden in gespannen en escalerende situaties. Via de CoWin mediawand kan er gecommuniceerd worden en informatie gedeeld worden met de persoon in behandeling zonder onveilige situaties te creëren. Er kan voortdurend geanticipeerd worden op de situatie van persoon in behandeling en waar nodig kan er preventief worden ingegrepen. Ook de duur en de kwaliteit van zorg tijdens een mogelijke insluiting worden door deze tool positief beïnvloed.

Gepersonaliseerd aanbod

Met behulp van de CoWin mediawand kan de persoon in behandeling ook in de ergste fase van zijn crisis de eigen regie behouden. Ondersteund door de hulpverlener krijgt hij passende toegang tot eigen oplossingen in de vorm van gepersonaliseerde apps. Door de hulpverlener kunnen die bereikbaar worden gemaakt voor kwetsbare personen in crisis tijdens een afzondering. Bijvoorbeeld door toegang te geven tot foto’s, video’s en muziek. Of door de persoon in behandeling contact te bieden met het thuisfront door middel van videobellen. Ook kan de tool afleiding bieden in de vorm van relaxthema’s, tekenen, spelletjes of televisie.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact