Crisissituatie de baas

Recovery

Samen beslissen, je eigen oplossing inbrengen, werkelijk eigenaarschap verwerven in je eigen herstel, is de nieuwe zienswijze. Het inbrengen van een eigen oplossing klinkt eenvoudig, maar is voor veel mensen een grote stap. Vaak hebben kwetsbare mensen een jeugd gehad waarbij veilig leren van crisiservaringen geen plek kregen. Laat staan de ruimte krijgen voor het zoeken van eigen oplossingen. Groeien binnen een veilig gekaderde autonomie, zelf de regie pakken in getoetste crisissituaties, is vaak achterwegen gebleven. Als deze mensen stapsgewijs leren kleine eigen oplossingen in te brengen, moet dat, in termen van autonomie, gezien worden als grote stappen.

Optimale aansluiting bij de eigen belevingswereld

De oplossingen van Recornect zijn erop gericht deze stappen makkelijker te zetten. De gepersonaliseerde apps op de CoWin mediawand geven personen in behandeling de mogelijkheid om in het geval van een crisis, deze zo snel mogelijk de baas te worden. Met behulp van deze tool kan de persoon in behandeling ook in de ergste fase van zijn crisis de eigen regie behouden. Ondersteund door de hulpverlener krijgt hij passende toegang tot eigen oplossingen, in de vorm van gepersonaliseerde apps die optimaal aansluiten bij de belevingswereld. Om crisissituaties op een goede en veilige manier te controleren, worden de gepersonaliseerde oplossingen die hulpverleners samen met de persoon in behandeling bedenken, vooraf vastgelegd in een signaleringsplan.

De CoWin mediawand stelt hulpverleners in staat om in het geval van controleverlies het kader te verkleinen, door het aanbod aan apps te verkleinen. Wanneer het reflectieniveau van de persoon in crisis zich voldoende heeft hersteld, kan het kader vergroot worden. De hulpverleners kunnen dan de mogelijkheden tot zelfregie – in de vorm van apps – uitbreiden. In verschillende kwalitatieve onderzoeken is inmiddels vastgesteld dat de apps door zowel personen in behandeling, als door hulpverleners als een constructieve tool worden ervaren. Het schept nieuwe mogelijkheden voor personen in crisis. Ook de duur en de kwaliteit van zorg tijdens een mogelijke insluiting worden door deze tool positief beïnvloed.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact