De-escaleren in crisis

Nieuwe mogelijkheden in crisiszorg

In een crisissituatie kan er zich agressie voordoen in de relatie tussen hulpverleners en de persoon in crisis. De hulpmiddelen die hulpverleners tot hun beschikking hebben voor noodsituaties kunnen preventief zijn, zoals een signaleringsplan. Maar er kunnen ook dwangmiddelen ingezet worden. De inzet van dwangmiddelen komt vaak voort uit een onmachtige situatie en gebeurt als de-escalerende (relationele) middelen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en de situatie (strijd) steeds verder escaleert en personen (mogelijk) beschadigd dreigen te raken (gevaar criterium).  Zowel personen in behandeling als hulpverleners ervaren het toepassen van dwangmiddelen meestal als een nederlaag. Er bestaat ook een reëel risico dat bestaande werkrelaties over en weer ernstig verstoord raken.

Veilig de-escaleren

De CoWin mediawand is ontwikkeld om hulpverleners en personen in behandeling nieuwe mogelijkheden te bieden in crisissituaties. Via de CoWin mediawand kan er gecommuniceerd worden en informatie gedeeld worden met de persoon in behandeling zonder onveilige situaties te creëren. Er kan voortdurend geanticipeerd worden op de situatie van de persoon in behandeling en waar nodig kan er preventief worden ingegrepen. Ook de duur en de kwaliteit van zorg tijdens een mogelijke insluiting worden door deze tool positief beïnvloed.

De-escalatie tools voor hulpverleners

Dankzij het GRASP-softwareplatform hebben hulpverleners te allen tijde de controle over iedere communicatiewand. Per persoon in behandeling kunnen zij de beschikbare toepassingen activeren en aanpassen wanneer nodig. Er kunnen profielen ingesteld worden gebaseerd op leeftijd, interesses, verstandelijk vermogen en ziektebeeld. In verschillende kwalitatieve onderzoeken is inmiddels vastgesteld dat de apps door zowel personen in behandeling, als door hulpverleners, als een constructieve tool worden ervaren. Ze scheppen nieuwe mogelijkheden voor kwetsbare mensen in crisis. Bovendien bieden de apps de hulpverleners nieuwe mogelijkheden in gespannen en escalerende situaties.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact