Ondersteuning copingstijlen

Copingstijl als uitgangspunt voor de oplossingsstrategie

Daar waar voorheen in de geestelijke gezondheidszorg de diagnose centraal stond en er automatisch een behandeling aan gekoppeld werd (diagnose behandel combinatie), is er tegenwoordig veel meer aandacht voor persoonlijke oplossingsstrategieën. Daarbij wordt de copingstijl, de specifieke manier waarmee de persoon in behandeling omgaat met problemen en stress, steeds vaker als uitgangspunt gekozen. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de wijze waarop de persoon in behandeling voorheen problemen aanpakte. Door te kijken naar copingstijlen en persoonlijkheidskenmerken kan gezamenlijk een oplossingsstrategie gevormd worden die constructief bijdraagt aan het herstel. Uiteraard op de juiste manier gekaderd en passend bij de oplossingsvaardigheden van de persoon in crisis.

Patiëntgericht communiceren

Met het kijken naar copingstijlen en persoonlijkheidskenmerken ontstaat er meer aandacht voor patiëntgericht communiceren. We willen ervoor zorgen dat de persoon in behandeling werkelijk regie gaat ervaren over zijn herstelproces. Daarvoor zijn co-creatie, samen vormgeven, zoeken naar nieuwe mogelijkheden, innovatie en eigen kracht van groot belang. Het eigenaarschap van de oplossingsstrategie verschuift van de hulpverlener naar de persoon in behandeling. Er ontstaat hoop dat dit uiteindelijk binnen het juiste perspectief komt te liggen. Als tussenstap is samen creëren van oplossingen een mooie transitie vorm. De inzet van technologie kan die toekomst dichterbij halen. De CoWin mediawand is ontwikkeld om deze ontwikkeling te stimuleren en te bespoedigen.

Meer informatie of een demo?

Recornect biedt een innovatieve en menselijke oplossing voor zelfmanagement en de-escalatie in de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en justitiële inrichtingen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag meer informatie of organiseren een kosteloze demo bij u op locatie.

Contact